Vznikají sloţitější soustavy spojených prolézaček, houpaček,  skluzavek a dětských pískovišť. Do hřišť jsou
zasazovány sochy, které slouţí ke hře dětí, často mají podobu pro děti atraktivních prvků,
objektů či symbolů, např.: zvířat, dinosaurů, hraček, aut, bagrů.
Pouţívají se také nově lezecké stěny, v okolí Brna se například nachází lezecká stěna na
hřišti za nákupním střediskem. Dále také lanovky, houpačky, spletené
z lan, ve tvaru hnízda, trampolíny. Dětská pískoviště by měla být kryta plachtou nebo poklopem
proti kočkám a psům, kteří by svými výkaly mohli zašpinit písek a roznášet parazity.
Pro tyto účely se pouţívají květiny, které odpuzují kočky i jiná zvířata, např. africké
kopřivy.

LED osvětlení

 

Řešení osvětlení veřejného místa, které je využíváno i za snížených světelných podmínek. Pro osvětlení bude využito LED modulů , z důvodu jejich úspornosti a vysoké účinnosti. Na každého z nás totiž postupně začíná dopadat energetická krize, která zvyšuje cenu elektřiny. Toto je jedno z možných řešení snížení spotřeby energie veřejného osvětlení. Výhodami led osvětlení dále budou ekologická šetrnost, snadná recyklovatelnost a díky dostate nému osvětlení se nabízí možnost bezpečného využívání veřejného odpočinkového místa. Bude to také další rozšiřující designový prvek města .

 

 Efektivita LED světělných zdrojů

Efektivitu použití LED světelných zdrojů demonstruji i z hlediska návratnosti investovaných prostředků do LED osvětlení ve vztahu k úspoře, kterou uživateli přináší. Tento průzkum by měl věcně dokázat, zda je technologie v oblasti LED osvětlení skutečně revolučním řešením v oblasti úspory nákladů na energii. Posledním dílčím cílem je sestavení zakladatelského rozpočtu. Záměrem bylo investovat do zahájení činnosti pokud možno minimum finančních prostředků a postupně rozšiřovat skladové zásoby a hloubku sortimentu až v několika následujících letech. Na základě prognóz o budoucím ekonomickém vývoji společnosti byly sestaveny různé varianty hospodaření.

 

 Led pásky

 

Spektrum bílé LED pásky

 Spektrum takového zdroje světla je téměř spojité a spolu s částí modrého

světla, které projde přes baňku LED pásky, působí vjem bílého světla. Díky tomu je index podání barev těchto LED pásek vysoký.

Právě spojitost spektra je jednou z předností žárovek a obecně teplotních zdrojů světla. Zde ale máme zdroj světla, jehož spektrum je spojité a nejde o teplotní zdroj světla. Navíc si můžeme všimnout, že tento LED pásek vyzařuje výhradně ve viditelné části spektra. Ultrafialové záření nebylo detekováno žádné a infračervené záření je ve spektru zastoupeno minimálně.

 Klademe  důraz na stručnost, výstižnost a zaměřit se zejména na kapitoly, které přinesou potenciálnímu investorovi jasné informace. Mezi dílčí patří analýza trhu s LED osvětlením. Jelikož je trh s LED osvětlením velice mladý a dynamický, bude obtížné vygenerovat z aktuálních informací jeho dlouhodobější vývoj. LED světelné zdroje zatím představují menší, než 6-ti procentní podíl na trhu s ovětlením. Je to dáno především jejich vyšší pořizovací cenou  halogenové žárovky.

Často se používají v kombinaci s reflektorem, který směřuje světelný tok do určitého omezeného prostorového úhlu.

 Nejprodávanější druh zboží, tedy LED žárovky a LED pásky, je cenově srovnatelný s konkurencí, v některých případech nižší. Protože se jedná o novou značku, je zde snaha o rozšíření dostupnosti zboží a tedy větší propagační sílu. Naopak u některých typů zboží, jako jsou například bodové žárovky, je cena stanovena na mírně vyšší úroveň. Důvodem je vyšší kvalita produktu a s tímto spojená spolehlivost.

 LED žárovky

 

Žárovky

Žhavé části vlákna však mají teplotu kolem 3000 K. Halogenidy se pak štěpí ve větší vzdálenosti od vlákna a atomy wolframu se přirozeně nehrnou přímo do nejžhavějších částí, ale preferují chladnější místa, tj. místa podpěrek nebo konců vlákna. V místě, kde je vlákno nejžhavější, se tedy stále nejvíce odpařuje a nakonec se přepálí. Jediný fluorid má disociační teplotu kolem 3000 K, proto by dodával wolfram přímo na nejžhavější místa vlákna. Bohužel fluor je natolik agresivní plyn, že se kromě wolframu slučuje téměř se vším, oxiduje rychle přívody, podpěrky i zařízení, kterým se plní do žárovek.

K tomu, aby došlo k slučování wolframu s halogenidem, je potřeba určitá minimální teplota. Pro jód je to 520 K, pro bróm 440 K, chlór potřebuje alespoň 420 K. Z toho důvodu je třeba udržovat sklo baňky na určité minimální teplotě, aby v bezprostřední blízkosti skla nebyla teplota, při níž by wolfram s halogenem nereagoval a usazoval se na baňku. Opět jediný fluor se dokáže s wolframem slučovat už za pokojové teploty, přesto kvůli jeho agresivitě není jeho praktické využití možné. 

Pro konstrukci halogenové žárovky musíme proto použít materiály, které jsou dostatečně chemicky i teplotně odolné. Vyšší teploty skleněné baňky pak dosáhneme snadno zmenšením baňky, navíc nám to umožní hospodárnější práci s halogenem. 

  Ke konstrukci skleněné baňky tedy nevyužíváme sklo běžné pro klasické

žárovky, ale křemenné sklo, případně sklovinu typu vycor, která má vysoký obsah oxidu křemičitého, a pro menší žárovky speciální tvrdé sklo. Výhodné je použití skla se zvýšenou mechanickou pevností, aby bylo možné zvýšit tlak uvnitř halogenové žárovky. Vyšší tlak zpomaluje vypařování wolframua prodlužuje životnost takové žárovky.

Jelikož čisté halogeny jsou příliš agresivní a jejich plnění by bylo technologicky náročné, používají se k plnění žárovek jejich sloučeniny, například methyljodid CH 3 I nebo methylenbromid CH 2 Br2 . Tyto látky se v blízkosti vlákna rozkládají a uvolňuje se halogen. Mimo jiné se uvolňují také uhlík a vodík. Přítomnost vodíku halogenový cyklus neomezuje a vodík časem difunduje přes skleněnou baňku ven z žárovky. Uvolněný uhlík má důležitou funkci. V halogenové žárovce působí jako getr. V baňce mohou být zbytky vodních par, které se u vlákna rozkládají na vodík a kyslík. Pro vlákno nebezpečný kyslík je pak vázán uhlíkem do molekul oxidu uhelnatého CO.

Uvádí se, že celkový příspěvek halogenového cyklu u žárovky představuje, při 30% nárůstu světelného toku, dvakrát delší životnost oproti klasické žárovce. 

Teplota vlákna u halogenových žárovek se pohybuje v rozmezí od 3000 do 3400 K, což je zajímavé srovnat s teplotou tání wolframu, která je asi 3680 K. Světelná účinnost halogenových žárovek se pohybuje od 20 do 35 lm/W. Pro

srovnání účinnost roztaveného wolframu při teplotě tání je asi 54 lm/W. 

 Dříve se halogenové žárovky vyráběly hlavně pro určité speciální využití,

například v automobilových reflektorech. Dnes je na trhu široká škála různých typů halogenových žárovek. Vyrábí se i halogenové žárovky, které mohou nahradit klasické žárovky. Dalším vyráběným typem jsou LED diodové žárovky do auta

 

Spektrum LED žárovky

 V tomto případě bylo měřeno spektrum LED žárovky s paticí E27, která svítí bílým světlem. Je tedy konstruována tak, aby jí bylo možné nahradit klasickou žárovku. Tato LED žárovka je umístěna v matné skleněné baňce, takže i vzhledem připomíná malou klasickou žárovku. Spektrum této LED žárovky je vidět.

Z naměřeného spektra vidíme, že dioda svítí na vlnových délkách modrého světla (asi 420 až 480 nm). Baňka diody je matná, protože je na jejím vnitřním povrchu nanesena vrstva speciálního luminoforu. Luminofor této diody není třípásmový, jak tomu bývá u ultrafialových diod. Pro modré diody (InGaN) se používá luminofor, takzvaný ytrito-hlinitý granát aktivovaný cerem , který je excitován jejím modrým světlem. Tato LED žárovka tedy pracuje na stejném principu, i když o detailním složení luminoforu této konkrétní LED žárovky nemáme informaci.

Kontakt