Vytvoření uživatelského účtu blogera

Začněte vydělávat svým blogem, nebo pište články od začátku. Nechte si zaplatit práci, která Vás baví. Vytvoření účtu Vám nezabere více jak minutu!

 1. 1. Vstupní údaje
 2. 2. Propojení vašeho blogu
 3. 3. Poděkování
 • Jméno a příjmení: * např. Jan Novák
 • E-mail: * např. mujemail@gmail.com
 • Zvolte si heslo: * Zopakujte heslo: *
 • Všeobecné smluvní podmínky užívání služby BackLinks Genius (dále jen "Smlouva"). Pokud souhlasíte s těmito podmínkami níže uvedenými, můžete se zaregistrovat do systému BackLinks Genius (dále jen „BG“), avšak pokud nesouhlasíte s jakýmikoliv podmínkami níže uvedenými, nejste oprávněni se zaregistrovat a systém BG využívat.

  Webová stránka systému a webová aplikace systému BG je umístěna na internetové adrese www.backlinksgenius.cz, www.backlinksgenius.com, www.backlinksgenius.sk a je vlastněna a provozována Společností, a je Vám přístupná (dále jen "Zákazník"), za následujících podmínek:

  1. Omezení účasti.
  Osoby, které jsou jakkoliv spojené a/nebo pracují pro některý z internetových vyhledávačů se nesmějí do BG zaregistrovat, ani ho nijak využívat, ani pověřit jinou osobu k zaregistrování do BG.

  2. Utajení poskytovaných informací.
  Za žádných okolností nesmí Zákazník prozradit a/nebo jiným způsobem sdělit informace o jiných Zákaznících, zejména jejich URL adresy, klíčová slova, domény, jména, e-maily, IP adresy webových stránek.

  3. Popis služeb.
  Společnost prodává internetové reklamní plochy jednoho Zákazníka jinému Zákazníkovi (souhrnně "Služby"), jak je uvedeno na internetových stránkách. Společnost také zobrazuje internetovou reklamu Zákazníka na různých jiných internetových stránkách jiných Zákazníků. BG je pouze a jenom nástroj umístěný na internetové platformě, který zprostředkovává poptávku Zákazníků mezi sebou, nic více, nic méně, je poskytován „tak jak je“, bez příslibu čehokoliv komukoliv.

  4. Marketing
  BG si vyhrazuje právo na zasílaní reklamních sdělení prostřednictvím e-mailu, který při registraci Zákazník uvede. Zákazník má právo se z odběru těchto reklamních e-mailových sdělení kdykoliv odhlásit.

  5. Fakturace
  Zákazník finanční prostředky zasílá na účet BG prostřednictvím bankovního převodu, nebo PayPal platby, nebo přes platební kartu na platebním terminálu PayPalu. Zákazník tak činí až po obdržení výzvy k platbě ze systému BG. Pokud je Zákazník poskytovatel obsahu, má právo z oddělené části kreditního účtu požádat o vyplacení kreditu, tj. převedení na reálnou měnu a zaslání na jeho bankovní účet či PayPal účet a to při dosažení hranice 50 EUR a to bez poplatku. Po uhrazení BG Zákazník obdrží řádný daňový doklad.

  6. Řízení služeb.
  Zákazník je povinen sledovat požadavky BG ať z hlediska správnosti údajů poskytovaných BG Zákazníkovi, tak i správnosti údajů poskytovaných Zákazníkem Společnosti. Zákazník musí splňovat řádné technické požadavky. Veškeré důležité informace jsou uvedeny na webových stránkách BG a v aplikaci BG. Zákazník smí mít pouze jeden uživatelský účet. Společnost má právo pozastavit Zákazníkovi přístup ke Službám a do aplikace BG a to kdykoli a z jakéhokoli důvodu a to bez náhrady.

  7. Autorská práva.
  Zákazník bere na vědomí, že webové stránky BG a webová aplikace BG je chráněna autorským právem a Zákazník ji může používat pouze schváleném způsobem. Zákazník dále bere na vědomí, že obsah jeho webových stránek je originální a nikoliv vykradený z jiných internetových stránek, zkrátka je autorem nebo má autorská či licenční práva k uvedenému obsahu.

  8. Použití.
  Zákazník nesmí využívat BG ani své webové stránky pro jakýkoli účel, který je nelegální, pornografický, práva porušující, obscénní, hanlivý, rasistický, nebo jakýmkoli urážlivým způsobem. Zákazník je právně zodpovědný za poskytovaný obsah a data, a to jak vůči BG tak vůči třetím osobám. Zákazník nesmí k propagaci BG a Společnosti používat jakékoliv nelegální a neetické metody, např. SPAM, a/nebo poškozovat dobré jméno Společnosti ani nebude jakoukoliv činnost v tomto smyslu vyvíjet. Zákazník nebude rozšiřovat díky používání BG žádným způsobem počítačové viry, např. malware, adware, spyware.

  9. Exklusivita ustanovení
  A. Zákazníkovi - poskytovateleli obsahu / blogerovi není dovoleno měnit poskytnutý PHP skript, který zajišťuje správné olinkování posílaného obsahu odkazy inzerentů a zároveň nesmí používat jiné reklamní systémy, které mění HTML kód vydaných článků na webových stránkách. Zároveň si je Zákazník - poskytovatel obsahu / bloger vědom, že články poskytované na své webové stránce jsou obsaženy přímo na dané webové stránce a nikoliv přes tzv. frames / iframes / javascript.
  B. Zákazník - inzerent si je vědom, že se ve článcích Zákazníků - poskytovatelů obsahu / blogerů mohou vyskytovat odkazy i na konkurenci Zákazníka a BG negarantuje exklusivitu. Počet reklamních odkazů BG v jednom článku je omezen maximálně na 5.

  10. Vyloučení odpovědnosti.
  A. Společnost nemá za povinnost kontrolovat obsah, který Zákazník nebo jiný uživatel BG poskytl a Společnost neručí za správnost jakéhokoli obsahu na webových stránkách Zákazníků. Zákazník přebírá veškerá rizika související s jeho publikovaným obsahem.
  B. Služby poskytované Zákazníkovi jsou poskytovány "tak jak jsou", bez záruky jakéhokoliv druhu, ať výslovné nebo implicitní, např. bez záruk prodejnosti nebo kontinuity a výše výdělku. SPOLEČNOST neručí za výsledky a možné dopady používání Služby a systému BG, a to bez omezení.
  C. V případě, že Společnost zjistí a/nebo nabyde dojmu, že Zákazník poskytuje obsah chráněný autorským právem nelegálně, porušuje jiná práva, poskytuje obscénní, hanlivý, rasistický, nebo jakýmkoli způsobem urážlivý obsah, vyhrazuje si právo a tedy se zbavuje mlčenlivosti, či odpovědnosti za škodu, tuto skutečnost oznámit orgánům činným v trestním řízení.

  11. Omezení odpovědnosti.
  Společnost se zcela a bez výhrady zříká jakýchkoliv náhrad, dopadů, omezení, odškodnění Zákazníka a/nebo třetích subjektů a to jak po stránce finanční, tak po stránce trestní a morální. Pokud Zákazník s tímto nesouhlasí, není oprávněn systém BG využívat k jakýmkoliv účelům.

  12. Důvěrnost.
  Zákazník souhlasí s tím, že neprozradí jakékoliv důvěrné informace související s BG bez písemného souhlasu Společnosti. Tyto důvěrné informace zahrnují bez omezení veškerý firemní software, technologie, programování, technické specifikace, materiály, pokyny a veškeré další informace označené Společností jako "důvěrné" nebo jiným označením se stejným účinkem. Důvěrné informace nezahrnují informace, které se staly veřejně známými jinak než porušením Zákazníka nebo Společností. Zákazník také souhlasí s tím, že nikdy nebude vystupovat v jakémkoliv negativním smyslu proti Společnosti a/nebo systému BG a stejně tak nebude uvádět jakékoliv nepravdivé a lživé tvrzení, mající odradit jiné uživatele BG od účasti v BG.

  13. Ukončení.
  Kterákoli strana může ukončit Služby kdykoli oznámením druhé straně všemi prostředky. Jakékoliv poplatky uhrazené Zákazníkem nebo Společností jsou nevratné a nezrušitelné a nerozporovatelné. Po ukončení účtu Zákazníka má Zákazník právo odstranit všechny HTML kódy , vložené a/nebo změněné systémem BG. Ukončení této smlouvy nemá důsledek pro ukončení platnosti výše uvedených bodů 7, 10, 11 a 12. Společnost si vyhrazuje právo zrušit účet Zákazníka v případě neaktivity na účtu Zákazníka delší jak 6 měsíců. Pokud Zákazník poruší smluvní podmínku(y), tak, se Zákazník vzdává svého práva nároku na výplatu a na všechny poplatky a odměny, ať ve formě kreditu, tak ve formě peněz na účtech Společnosti.

  14. Rozhodčí řízení.
  Jakýkoliv spor a/nebo nárok vyplývající z této smlouvy, bude řešen v rozhodčím řízení, které se bude konat v Londýně, Velká Británie, v souladu s pravidly britské arbitrážní asociace.

  15. Různé.
  Společností je míněna společnost BackLinks Genius LTD, sídlem 2 Tintagel Close, Rushden, Northamptonshire, Velká Británie (dále a výše v této Smlouvě jen "Společnost").

  Nevykonání práva dle této smlouvy v případě porušení nějakého z uvedených ustanovení neznamená, že lze porušovat další ustanovení a/nebo že nebude vykonáno právo jiné. Tato dohoda není převoditelná nebo sub-licencovatelná Zákazníkem s výjimkou předchozího písemného souhlasu Společnosti. Tato dohoda se řídí a bude vykládána v souladu s platnými právními předpisy Velké Británie a to bez ohledu na kolizi právních norem. Všechny strany se dohodly, že tato dohoda je kompletní a nahrazuje a ruší všechny předchozí písemné a ústní dohody, komunikace a další ujednání týkající se předmětu této dohody, a že všechny úpravy musí být v písemně podepsané formě oběma stranami.

 • *
 • Váš web (URL): * další domény si můžete
  zadat později v klientské části
 • Přepište čísla z obrázku níže:Země uživatele: *
 • Jazyk uživatele:
  *
  Měna uživatele: *
 •  

Vytvořit uživatelský účet


Uživatelská sekce

Uživatelská sekce BackLinks Genius je pro registrované uživatele.
Umožňuje jednoduše pracovat s Vašimi objednávkami či kampaněmi.

Zadejte své přihlašovácí údaje:

čekejte prosím ...

Uživatelská sekce

čekejte prosím ...

Zapomněli jste heslo?

Zapomněli jste heslo? Nevadí. Nové heslo vám zašleme e-mailem.

Heslo bylo právě odesláno na Váš e-mail. Dorazí Vám do 5 minut. Pokud ne, zkontrolujte si složku SPAM.
Neexistující uživatel
čekejte prosím ...

Poslat